logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุรัตน์  นุ้ยป้อม

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2564

 

 

นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562

 

 
นายปั้น ปลั่งผิว
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2560
 
 
 
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2554
 
 
 
นายปรีชา มงคลหัตถี
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
9 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2721 ครั้ง