logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี นายธนกฤต เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และนางพิกุล นากสุก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ   เพื่อพบปะหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๑๒ ณ บ้าน อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อัลบั้มภาพ

15 มีนาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้ินที่กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Big Cleaning Day" (Kic...
  1 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร ตามโครงการการบรรพชาสามเณ...
  24 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำ...
  19 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง