logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 63 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังใหม่ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.597 (บางส่วน) หมู่ 14 ตำบลรางสาลี่่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

12 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่สำนักงานธนารักษ์...
  1 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธ...
  27 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่อง...
  28 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง