logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก "ครุฑมิ่งมงคล" กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ๒๕๖๗ "เริ่มจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗"

         ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก "ครุฑมิ่งมงคล" กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๑ ปี กรมธนารักษ์ ประกอบด้วย

 ๑. เหรียญเงิน (๙๕%) ลงยาสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๒ เซนติเมตร น้ำหนัก ๑๘ กรัม พร้อมตลับ ใบรับรองและกล่องผ้าไหมเทียม ราคาเหรียญละ ๓,๐๐๐.- บาท
 ๒. เหรียญทองแดง (๙๕%) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๒ เซนติเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม พร้อมตลับ ราคาเหรียญละ ๑๕๐.- บาท

     "เริ่มจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗"
  

อัลบั้มภาพ

11 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานร...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • คำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เรื่อง นโยบายการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง