logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่่ 48 และครั้งที่่ 38 "กาญจนบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่่ 19-29 สิงหาคม และ 2-6 กันยายน 2566

จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่่ 48  "กาญจนบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่่ 19 - 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่่ 38 "กาญจนิกาเกมส์" ระหว่างวันที่่่ 2 - 6 กันยายน 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

27 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  30 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลซื้อที่ราชพัสดุ ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารั...
  3 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที...
  1 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 127 ครั้ง