logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

20 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก "ครุฑมิ่งมงคล" กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานร...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • คำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง