logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณต้นจามจุรียักษ์ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ. 597 (บางส่วน)
ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
11 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  8 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  29 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง