logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กระบวนงาน ขั้นตอนการดาเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ และการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้.pdf 154 KB 46
25 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  30 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน...
  11 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี จัดประชุม ตามโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุ...
  8 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง