logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กระบวนงาน ขั้นตอนการดาเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ และการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้.pdf 154 KB 33
25 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแบบ...
  25 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนกั...
  5 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (เขตอุตสาหก...
  5 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง