logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กระบวนงาน ขั้นตอนการดาเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ และการให้บริการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้.pdf 154 KB 10
25 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ขอเชิญเที่ยวตลาดชุมชุนบ้านพุน้ำร้อน ครั้งที่ 6 ณ บริเวณอาคารโครงการร้านค้าประชาร...
  16 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ขอเชิญเที่ยวตลาดชุมชุนบ้านพุน้ำร้อน ครั้งที่ 5 ณ บริเวณอาคารโครงการร้านค้าประชาร...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง