logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึก
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเหรียญ
ตอบรับการเข้าร่วมเสวนา ”การบูรณาการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562”
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ หัวข้อ ”การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ”
คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMARTPAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ