logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี

ขอเชิญเที่ยวตลาดชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ณ บริเวณต้นจามจุรียักษ์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแบบธรรมดาประเภทโลหะสีขาว (คิวโปรนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563
การมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (เขตอุตสาหกรรม)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2563
กระบวนงาน ขั้นตอนการดาเนินการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น
มาตราการให้ความช่วยเหลือ